IDZ

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 20
Informace o akci:

Více informací a možnost registrace na https://jsmenadani.cz/jsme-skola/prednasky

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 15
Informace o akci:

Informace na www.jsmenadani.cz

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: 12
Informace o akci:

M konzultace Podpora učitelů při přípravě žáků na domácí kolu fyzikální olympiády kategorie A.

odborný konzultant: Mgr. Viktor Ježek

Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, učebna 1.A, dveře č. 316

Zhodnotíme spojitost mezi ŠVP a jejich matematickými obsahy s poznatky nutnými k vyřešení daných úloh kola domácího. Případné poznatky budou předány na setkání  během ústředního kola FO v březnu v Hradci Králové.

Mgr. Jana Adamová

odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz
Příjemce / partner projektu:
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Kapacita: 12
Volných míst: 4
Informace o akci:

Jarní škola umělé inteligence

Kurzem Vás provede zkušený lektor Jiří Materna ze vzdělávací společnost Machine Learning College. Pro účast v kurzu nejsou třeba žádné předchozí znalosti kromě úplných základů programování v jazyce Python. Stačí alespoň na úrovni porozumění připraveného kódu. Je možné se připravit samostudiem například podle: https://naucse.python.cz/course/pyladies/. Tam stačí kapitoly 2., 3., 4.,  5., 6., 7. ,10.

Kurz proběhne na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p. o., Čichnova 23, 624 00 Brno v učebně VT3. Rozsah kurzu je 35 hodin, vždy od 9.00 do 16:00 hodin. První den, t.j. 5.2.  je sraz v 8:30 na vrátnici školy. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Kapacita: 12
Volných míst: 4
Informace o akci:

Úvod do herní tvorby

Pojďte si vyzkoušet, jak se vytváří počítačové hry. Týden společně budeme navrhovat a programovat hru - v týmech nebo v jednotlivcích. Kurz vhodný i pro začátečníky. Procesem tvorby vás bude provádět Ing. Filip Dufka, spoluzakladatel herního středoškolského oboru Game art a bývalý vývojář studia Hangar 13 - 2K Czech.

První část kurzu proběhne na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p. o., Čichnova 23, 624 00 Brno v učebně VT2, posléze na Střední škole umění a designu a Vyšší odborné škole Brno, Francouzská 101.

Rozsah kurzu je 35 hodin, vždy od 9.00 do 16:00 hodin. První den, t.j. 5.2.  je sraz v 8:30 na vrátnici školy. 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 11
Informace o akci:

Debatní klub JCMM je místo pro nadané studenty zejména víceletých gymnázií ve věku 12-15 let a odpovídajícím třídám ZŠ z JMK se zájmem o debatování. Účastníme se turnajů v akademické debatě, pořádáme besedy se zajímavými hosty a vedeme volné čtenářské diskuse na vybrané publikace. 

 

Debatování s vrstevníky na veřejnosti učí schopnosti analyzovat, zpochybňovat uctivým způsobem a dodává sebedůvěru.

 

Co Klub nabízí:

- setkávání v přátelské atmosféře: schůzky se konají zpravidla každý týden v prostorách JCMM, Česká 11, Brno

- debaty o předem odhlasovaném tématu: řešíme velká celospolečenská témata, ale i zajímavé životní situace

- čtenářské diskuse o vybraných publikacích: sdílení myšlenek a poznatků, formování názorů

- zajímavé hosty z místní vědecké komunity: ať už jako externí debatéři nebo nositelé popularizace vědních oborů

 

Stát se členem znamená zlepšit své schopnosti v mnoha směrech:

+ sebedůvěra v mluvení s vrstevníky na veřejnosti

+ schopnost logicky předkládat a posuzovat argumenty, kritické myšlení

+ učení se od lidí s odlišnými názory

+ budování zdravého úsudku a sebevědomí

+ umění činit rychlá rozhodnutí pod tlakem

+ rozvoj mentální obratnosti 

+ efektivní týmová práce

Klub provozuje tzv. britský parlamentní formát debaty, tedy kompetitivní argumentační klání, v němž dvoučlenné týmy po krátké přípravě obhajují či rozporují různé společenskovědní a jiné teze. Debaty pomáhají rozvíjet kognitivní schopnosti studentů a analytické schopnosti při posuzování postojů protistrany. Dílčím cílem DK JCMM je účast na celostátních turnajích.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Kapacita: 20
Volných míst: 6
Informace o akci:

Vážení přátelé, členové platformy COV IT,

srdečně vás zveme na sdílení dobré praxe, kde budou mít zejména učitelé Informačních technologií možnost a příležitost si sdílet své poznatky z pedagogické práce.

Připravili jsme pro vás ve spolupráci se Střední školou Strážnice 3 tematické workshopy.

Střední škola Strážnice se mimo jiné zabývá v mnoha svých oborech designem a 3D technologiemi. Vzhledem k rozšiřování nabídek škol o obor Technické lyceum, kde tato problematika je součástí RVP, doporučujeme účast pedagogů, kteří se budou touto výukou zabývat.

Program:

12:00 –13:00 Příjezd účastníků, prezence účastníků (víceúčelová místnost)

13:00 – 13:30 Přivítání účastníků – prohlídka školy

13:30 – 16:00 Sdílení zkušeností

                Práce s 3D modely, tvorba scény a vizualizace

                Výuka programovacích jazyků

                Smart technologie ve výuce

15:00– 15:15 Coffee break

16:00 – 17:00 Diskuze, občerstvení

 

V případě problémů s přihlášením kontaktujte

Ing. Renata Řezáčová

renata.rezacova@purkynka.cz

mob.: 702 026 842

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 8
Volných míst: 0
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 8
Volných míst: -3
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 15
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 9
Informace o akci:
9.4. 2024 od 9:00 hod. 
G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, učebna F2 (č.dv. 304).
odborný lektor: Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.
 
Úvodní poznatky ve středoškolské matematice - algebraické výrazy
V rámci workshopu společně rozebereme problematiku algebraických výrazů na startu výuky středoškolské matematiky. Zaměříme se na problémová místa, budeme sdílet své zkušenosti. Účastníkům budou nabídnuty některé výukové materiály lektora, resp. pracovní listy, jejichž obsah a didaktický záměr bude rozebrán.
 
Mgr. Jana Adamová
odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

 
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 0
Informace o akci:

Téma: Televizním redaktorem/ moderátorem nanečisto

Toužíš si vyzkoušet práci televizního redaktora/moderátora v České televizi? Ano? Pak jsi zvolil správou N-exkurzi!

Budeš pracovat, tvořit, a to formou workshopu, práce ve skupinkách. V televizním studiu Brno si vyzkoušíš práci moderátora zpráv – přítomen bude profesionální moderátor, kameraman, návštěva maskérny. Budeš mít možnost říct text na kameru za použití čtečky, vyzkoušet si krátký reportážní vstup či standup. Dále nebude chybět práce ve střižně (zpracovaný výstup dostaneš na závěr jako video mp4). Na závěr nahlédneš do televizního studia Brno – velké studio, režie, zvuková režie, zpravodajský newsroom atd.

Termín a čas:

11.4.2024., 9:00 – 11:30

Místo konání: Česká televize, Televizní studio Brno
Kapacita N-exkurze je 10 nadaných a talentovaných žáků víceletých gymnázií (12-14 let) v JmK, kteří jsou registrovaní.

Přihlásit se mohou i ti, kteří se v minulém projektu účastnili více než 5 aktivit.

Financováno z projektu Implementace DZ JmK.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 6
Informace o akci:

STEAM dílna: Depoziční a analytické metody výzkumné infrastruktury CEITEC Nano

lektor: doc. Mgr.Adam Dubroka, Ph.D.

V úvodní  odborné  přednášce  budou představeny některé depoziční metody (pulsní laserová depozice) a analytické metody (spektroskopická elipsometrie, infračervená spektroskopie a magnetometrie) výzkumné infrastruktury CEITEC Nano. Přednáška bude zaměřená na přestavení a pochopení základních principů metod,přístroje a ukázky z měření proběhnou v prostorách CEITEC Brno.

Mgr. Jana Adamová
odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 10
Informace o akci:

M workshop pro pedagogy SŠ

odborný lektor: Mgr. Viktor Ježek

místo: G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, učebna 1.A. , 3.patro, začátek 9:00 hod.

Na M-workshopu budou představeny zajímavé a praktické matematické aplikace v příkladech fyzikální olympiády.

 

Mgr. Jana Adamová
odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 7
Informace o akci:

 odborný lektor : Mgr. Lukáš Faltinek

Odborná přednáška a laboratorní experimenty Izolace chloroplastů ze špenátu a důkaz fotosyntézy.

Fotosyntéza je biochemický proces, kterým rostliny a některé bakterie využívají sluneční energii k přeměně oxidu uhličitého a vody na organické látky, přičemž uvolňují kyslík jako vedlejší produkt. V teoretické přednášce odhalíme, co se děje při fotosyntéze na molekulární úrovni, a vysvětlíme si princip ukládání energie ze slunečního záření do chemických vazeb. Na přednášku naváže experimentální část, kde budeme zkoumat průběh fotosyntézy pomocí chloroplastů izolovaných ze špenátu. Zároveň si ukážeme účinek diuronu, který funguje jako herbicid tím, že inhibuje světelnou fázi fotosyntézy.

 

Mgr. Jana Adamová

odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

 

 

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

 

 

 


 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 8
Informace o akci:

"Workshop u elektronového mikroskopu",

odborný lektor: Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D., Mgr. Tereza Schmidtová, Ph.D.

15.5. 2024 od 14:00,místo: CEPLANT a Ústav fyziky a technologií plazmatu, místo: "Suterén budovy č.6, areál Kotlářská 2, Přírodovědecká fakulta, SCI MUNI

Anotace:

Workshop u elektronového mikroskopu nabízí seznámení se s prací operátora elektronového mikroskopu. Účastníkům představíme zobrazovací a analytické možnostmi elektronového mikroskopu Mira FEG SEM 3. Následně si sami připraví preparáty vlastních vzorků a budou pozorovat a interpretovat výsledky. Vhodné vzorky jsou: nemastné, snášející vysušení, nemagnetické, vodivé a nebo je lze pokovit. Příklady: pylová zrna, semena, srst, hmyz, šroubky, mince, polovodiče atd.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 0
Informace o akci:
STEAM pro pedagogy SŠ
odborný lektor: Mgr. Jiří Křivohlávek
dne 20.5. 2024 od 17:00 hod. , posluchárna B11/132
 
Na STEAM aktivitě se dozvíte, co je to radioaktivita, jak se měří, co všechno je radioaktivní, jaké
radioaktivní zdroje jsou v životním prostředí a je radioaktivita tak nebezpečná, jak nám prezentují
média? Přednáška bude doprovázena několika ukázkami detekce aktivních vzorků. Uvidíme
přirozenou radioaktivitu draslíku, přírodní materiály obsahující uran (smolinec), thorium (čaroit),
a také umělé zdroje jako je 137 Cs, 60 Co a 241 Am.
 
 
Mgr. Jana Adamová
odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Kapacita: 130
Volných míst: 29
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 17
Informace o akci:

Máte pocit, že dítě nebo mladý člověk z vašeho okolí potřebuje pomoc, ale nevíte, jak na to? Náš workshop vám pomůže rozpoznat, že se něco děje a napoví vám, jak dítěti podat pomocnou ruku.

 

Zhruba 36 % dětí ve věku od 13 do 18 let zažívá nějakou formu duševních obtíží. K snížení rizika jejich rozvoje zásadně pomáhá včasné zachycení varovných signálů a následné vyhledání pomoci. Poradíme vám, jak v obtížných situacích citlivě zareagovat a navázat s dítětem citlivou řeč. Podíváme se také na to, jaké v ČR fungují služby v oblasti podpory dětského duševního zdraví a kam se můžete obracet jako dospělí, kteří mají obavy o dítě. 

Z workshopu si odnesete:

- schopnost rozpoznat varovné signály duševních obtíží u dětí a mladých;

- tipy na to, jak dětem a mladým pomoci duševním obtížím předcházet;

- znalost možností odborné pomoci, kde ji hledat a proč se jí nemusíte bát;

- konkrétní tipy na to, jak při pomáhání druhým sami nevypustit duši

 

Více informací a možnost registrace na https://jsmenadani.cz/jsme-skola/prednasky

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 8
Informace o akci:
Praktický workshop Netradiční experimenty pro výuku chemie 
odborný lektor: Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Ústav chemie, Kamenice, Brno- Bohunice, začátek 14:00 hod.
 
Chemie přichází se stále novými objevy, které nacházejí aplikace v praktickém životě (léčiva, nové
materiály, nanotechnologie). Chemikové se také snaží své aktivity učinit zelenějšími tak, aby
chemické produkty a jejich výroba co nejméně zatěžovala prostředí i lidskou společnost při zachování
všech benefitů. Přijďte si vyzkoušet nové chemické pokusy, které navazují na tyto směry vývoje – jsou
poměrně snadné na provedení, demonstrují například přípravu nových materiálů s nečekanými
vlastnostmi, pracují s bezpečnými reaktanty a zároveň dokážou zaujmout.
 
Mgr. Jana Adamová
odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 35
Volných míst: 20
Informace o akci:
Celodenní trénink prezentačních dovedností
pro pravidelné účastníky probíhajících STEAM klubů Architektura, Fyzika materiálů, Kryptografie a Ochrana životního prostředí
 
9:00 - 18:00
 
 
Stát se působivým řečníkem je běh na dlouhou trať. Proto vám neslíbím, že se za jeden den stanete prezentačním superhrdinou. Co nás skutečně čeká?
 
- Společně odhalíme, na co všechno musí myslet dobrý prezentátor a kde hledat inspiraci.
- Projdeme si technické kroky, které předchází samotnému prezentování (rozcvička, rozmluvení, koncentrace a naladění).
- Prokoušeme se strukturou dobré prezentace.
- Dodáme vaší prezentaci šťávu.
- Vyzkoušíte si prezentovat svůj projekt před ostatními a dostanete na něj poctivou, ale laskavou zpětnou vazbu. 
 
Zavažte si tkaničky, váš prezentační běh začíná.
Občerstvení zajištěno.
 
Co s sebou:
· Pohodlné oblečení a pohodlnou obuv, protože se budeme hýbat.
· Dostatek ideálně neperlivých)tekutin - při hlasových cvičeních je větší žízeň.
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 35
Volných míst: 17
Informace o akci:
Celodenní trénink prezentačních dovedností
pro pravidelné účastníky probíhajících STEAM klubů Chemie, Chronobiologie a Radioelektronika
 
9:00 - 18:00
 
 
Stát se působivým řečníkem je běh na dlouhou trať. Proto vám neslíbím, že se za jeden den stanete prezentačním superhrdinou. Co nás skutečně čeká?
 
- Společně odhalíme, na co všechno musí myslet dobrý prezentátor a kde hledat inspiraci.
- Projdeme si technické kroky, které předchází samotnému prezentování (rozcvička, rozmluvení, koncentrace a naladění).
- Prokoušeme se strukturou dobré prezentace.
- Dodáme vaší prezentaci šťávu.
- Vyzkoušíte si prezentovat svůj projekt před ostatními a dostanete na něj poctivou, ale laskavou zpětnou vazbu. 
 
Zavažte si tkaničky, váš prezentační běh začíná.
 
Občerstvení zajištěno.
 
Co s sebou:
· Pohodlné oblečení a pohodlnou obuv, protože se budeme hýbat.
· Dostatek ideálně neperlivých)tekutin - při hlasových cvičeních je větší žízeň.
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 11
Informace o akci:
Osm os při tvorbě systému podpory nadání na středních školách
lektor: Martina Čaputová
 
Máte ve třídě/škole nadané a talentované žáky a řešíte, co dál? Podíváme se na současný stav systému školy a ukážeme cesty k tomu Vašemu optimálnímu.
 
Obsah kurzu:
  • definice (nadání-talent-nadaný žák), projevy nadání u žáků, možné záměny projevů (ADHD, PAS…),
  • představení konceptu 8 os,
  • atributy systému podpory nadání,
  • seznámení s jednotlivými osami,
  • ukázky z praxe jednotlivých posunů po osách,
  • proč je koučink důležitý při koncensu účastníků při analýze 8 os
Program dne:
9:30-10:00 registrace
10:00-13:00 I. část
13:00-13:30 oběd
13:30-16:30 II. část
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Kapacita: 25
Volných míst: 16
Informace o akci:

Pozvánka na workshop nejen pro členy COV IT

v rámci projektu „Implementace DZ JMK" (KA02-3)

Budování kvalitní IT školy

dne 4. 6. 2024 od 9,00 hodin

v budově      Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova, p.o.

 

Vážení přátelé, členové platformy COV IT,

srdečně vás zveme na workshop s následujícím programem:

8:45 – 9:15 Prezence účastníků

9:15 – 11:00

  • nabídka a formát připravovaných aktivit COV IT pro období 2024 - 2028, 
  • sdílení příkladů zahraniční praxe - představení systematicky budovaného vzdělávacího systému střední odborné školy zaměřené na IT a jejich duálního systému kolegou z berlínské školy OSZ IMT Berlín,
  • zkušenosti z tvorby ŠVP zaměřeného na praktické komplexní úlohy z oblasti přenosu dat, počítačových sítí apod.

11:00 – 11:15 Coffee break

11:15 – 12:30 Diskuze, občerstvení

 

Program bude v případě potřeby tlumočen do českého jazyka.

Registrovat na aktivitu se můžete do 31. 5. 2024  zde.

Kapacita aktivity je 25 účastníků

Parkování v areálu školy zajištěno.

 

S pozdravem   

  

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA,

ředitel Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova

Centrum odborného vzdělávání Informačních technologií

 

Kontaktní osoba:

Ing. Renata Řezáčová

renata.rezacova@purkynka.cz

mob.: 702 026 842

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: -3
Informace o akci:

MiND Club JCMM 

Kokedama - přirozená krása květin

Termín a čas: 4. června 2024, 14:30-17:30

Místo: botanická zahrada PdF MU, Vinohrady 100, Brno

 

Pokud rádi pěstujete rostliny, tak je tento workshop a toto téma to pravé pro Vás.

Alespoň nějaké rostliny má dozajista každý z Vás doma nebo třeba i ve škole. Pomáháte s jejich péčí a pamatujete si, jak vypadají, co potřebují, aby prospívaly a dařilo se jim a v neposlední řadě i jak se jmenují.

Každá rostlina má svůj původ a abychom porozuměli tomu co potřebují, tak bychom měli objasnit, jak to s nimi je. Země se dělí do několika pásů a biomů, které jsou charakteristické svými klimatickými změnami v průběhu roku.

My jsme se rozhodli navštívit Japonsko a pokusíme se společně vytvořit tzv. kokedamu neboli „mechovou kouli“, což je japonský způsob pěstování rostlin. Primárně se používají venkovní rostliny, ale vy si vyrobíte pokojovou kokedamu, která oživí a zpříjemní váš interiér (pokoj/domácnost). Výroba je velmi jednoduchá a zvládne ji každý. Důležitý je výběr neutrální rostliny, o kterou se zvládne postarat každý a také příprava vhodného substrátu, aby Vám rostlina vydržela i několik let.

Každý z vás si odnese svoji kokedamu alias "mechovou kouli", aby mu připomínala tento nevšední zážitek."

Lektorka: Mgr. Kateřina Ševčíková, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Registrovat prostřednictvím webu www.jsmenadani.cz se mohou nadaní (PPP) a talentovaní (Invenio, Mensa, individuální testování poradnou JCMM) studenti ve věku 11-15 let.

Kontakt v případě dotazů: Jana Vitulová, jana.vitulova@jcmm.cz.

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 8
Informace o akci:

odborný lektor: Mgr. Lukáš Faltinek

Proteiny v akci: Teoretická a experimentální inspirace do výuky (bio)chemie.

Interaktivní STEAM dílna  zaměřená na svět proteinů, základních stavebních bloků života. Během kurzu se účastníci ponoří do světa biomolekul a jejich významu nejen v biologii, ale i v každodenním životě.

Teoretická část se zaměří na hlubší pochopení role proteinů ve světě biomolekul. Prozkoumáme jejich strukturu, funkci a význam v lidském těle. Řekneme si, proč je důležité porozumět proteinům a jak jejich téma můžeme efektivně integrovat do výuky (bio)chemie. Praktická část kurzu nabídne řadu experimentů, které jsou přímo aplikovatelné do výuky na základních a středních školách. Společně budeme zkoumat vlastnosti proteinů a jejich chování v různých prostředích, což představuje ideální možnost pro zlepšení pochopení žáků. Připojte se k nám a objevte společně s námi poutavý svět proteinů, který může obohatit vaši pedagogickou praxi a motivovat vaše studenty k hlubšímu pochopení biologických konceptů.

 
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: -3
Informace o akci:

MiND Club JCMM 

SÍTOTISK

Termín a čas: 10. června 2024, 14:30-17:00

Místo: Pekařská 79, Brno

Workshop, na kterém si můžete vyzkoušet jedinečnou technologii tisku - sítotisk. A samozřejmě si taky prohlédneme celou tiskařskou dílnu.

 

Jedinečný je sítotisk zejména tím, že natisknuté motivy jsou vysoce odolné vůči opotřebení, proto se technika používá například na potisk látek. 

Vybraná barva se protlačuje přes tiskovou formu (síto), ale jen v místech s volnými otvory, zatímco ostatní části jsou nepropustné, chráněné krycí vrstvou.

 

Účastníci workshopu si sami natisknou VLASTNÍ MOTIV NA TRIČKO!

 

Registrovat prostřednictvím webu www.jsmenadani.cz se mohou nadaní (PPP) a talentovaní (Invenio, Mensa, individuální testování poradnou JCMM) studenti ve věku 11-15 let. Kapacita 10 míst.

 

Kontakt v případě dotazů: Jana Vitulová, jana.vitulova@jcmm.cz.

 

Financováno z projektu Implementace DZ JmK.

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 20
Volných míst: 9
Informace o akci:

MiND Club JCMM 

Kterak nás sežere čínský kosmický drak
 
přednáší: Tomáš Přibyl
středa 19. června 2024, 15:00-17:00 hodin, JCMM, Česká 11
 
Před koncem desetiletí se projdou čínští kosmonauti po Měsíci a krátce poté přiveze automatická sonda vzorky hornin z Marsu. K tomu vlastní orbitální stanice, raketoplán nebo plán na výstavbu lunární základny.
Před startem má velký kosmický teleskop, sondy k asteroidům, kometám nebo mimo hranice Sluneční soustavy. A jako třešnička navíc řada firem, které vyvíjí vlastní rakety, družice a další techniku či služby. To vše a ještě mnohem více je dnešní kosmonautika v Čínské lidové republice.
 
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl
Publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky, Dobytí Měsíce aj.). Osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal více než 260 kosmonautů, viděl startovat několik raketoplánů, obří raketu SLS, nosiče Falcon 9 či Falcon Heavy. Působí jako kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně.

 

Registrovat prostřednictvím webu www.jsmenadani.cz se mohou nadaní (PPP) a talentovaní (Invenio, Mensa, individuální testování poradnou JCMM) studenti ve věku 11-19 let. Kapacita 20 míst.

 

Kontakt v případě dotazů: Jana Vitulová, jana.vitulova@jcmm.cz.

 

Financováno z projektu Implementace DZ JmK.

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 100
Volných míst: 86
Informace o akci:

Závěrečné setkání všech sedmi týmů STEAM klubů s výzkumníky z praxe, výherci soutěže SOČ  a Ph. D. studenty.

8:00 - 16:00

Program:

- prezence 

- zahájení v 9:00

- prezentace výstupů klubů

- představení soutěže Conrad Challenge - jedna z nejprestižnějších soutěží STEM nejen v USA, ale i na celém světě

- představení aplikace Start ID

- přednáška Co je AI, co není AI, jak AI využít a proč se nebát?  doc. Ing. STANISLAV VĚCHET, Ph.D. 

Bude představen aktuální stav AI ve světě na různých technických aplikacích, možné definice umělé inteligence a jak s nimi pracují vědci, politici či influenceři. Pozastavíme se nad možnostmi dnešních systémů AI, jejich limity a ukážeme případný potenciál do budoucna. Vše na praktických příkladech, které si účastníci mohou sami vyzkoušet a jsou k dispozici zdarma online.

- výstava posterů

- předání certifikátů účastníkům klubů

- diskuze, výměna zkušeností a inspirace 

- doprovodný program partnerských institucí

 

Občerstvení zajištěno.

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 8
Informace o akci:

Téma: EXKURZE V ZOO BRNO – ZŠ

V zoologické zahradě chováme přibližně 400 druhů zvířat, o která se starají jejich chovatelé. Nemají vůbec lehkou práci. Všechna zvířata musí denně zkontrolovat, nakrmit, vyčistit jim výběh i pozorovat jejich chování. Také se snaží zvířata zabavit, aby se nenudila. Pojďme společně chovatelům pomoci a vyrobme jednoduché hračky pro zvířata. Tyto výrobky obohatí prostředí expozic našich zvířat. Společně vyrobené hračky nabídneme některému druhu a budeme pozorovat, jestli si s naším „enrichmentem“ bude hrát. Dozvíte se více o chování zvířat, významu zoo, projektech na ochranu přírodu i práci zaměstnanců zoo.

Termín a čas:

24. 6. 2024, 9:00 – 11:15

Místo konání: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno-Bystrc
Kapacita N-exkurze je 15 nadaných žáků víceletých gymnázií (12-14 let) v JmK, kteří jsou registrovaní.

Přihlásit se mohou i ti, kteří se v minulém projektu účastnili více než 5 aktivit.

Financováno z projektu Implementace DZ JmK.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 0
Informace o akci:

Téma: EXKURZE V ZOO BRNO – ZŠ

V zoologické zahradě chováme přibližně 400 druhů zvířat, o která se starají jejich chovatelé. Nemají vůbec lehkou práci. Všechna zvířata musí denně zkontrolovat, nakrmit, vyčistit jim výběh i pozorovat jejich chování. Také se snaží zvířata zabavit, aby se nenudila. Pojďme společně chovatelům pomoci a vyrobme jednoduché hračky pro zvířata. Tyto výrobky obohatí prostředí expozic našich zvířat. Společně vyrobené hračky nabídneme některému druhu a budeme pozorovat, jestli si s naším „enrichmentem“ bude hrát. Dozvíte se více o chování zvířat, významu zoo, projektech na ochranu přírodu i práci zaměstnanců zoo.

Termín a čas:

24. 6. 2024, 13:00 – 15:15

Místo konání: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno-Bystrc
Kapacita N-exkurze je 15 nadaných žáků víceletých gymnázií (12-14 let) v JmK, kteří jsou registrovaní.

Přihlásit se mohou i ti, kteří se v minulém projektu účastnili více než 5 aktivit.

Financováno z projektu Implementace DZ JmK.