Kontrola a audit projektů

Příprava na kontrolu projektu nebo archivaci dokumentace

Vzhledem k tomu, že naše společnost do současné doby úspěšně realizovala nebo metodicky řídila více jak 100 projektů, má rovněž bohaté zkušenosti z různých kontrol těchto projektů. Kontrolu jednotlivých projektů prováděl: poskytovatel dotace, finanční úřad, orgány Evropské komise a další instituce, které měly k dané kontrole pověření.

Za období posledních 20-ti let jsme provedli před nahlášenými kontrolami interní projektové a finanční audity pro více jak 40 projektů. Za stejné období jsme zkontrolovali a připravili na archivaci více jak 50 projektů.

Interní audit projektu obvykle provádíme pro tyto případy:

Naše poradenské služby při interním auditu projektu jsou zaměřeny na:

Poradenské činnosti při interním projektovém a finančním auditu projektu: