účastníků kurzů

neakreditovaných kurzů

akreditovaných kurzů

Proč a jak vzděláváme

Naše služby jsou zaměřeny především do oblasti celoživotního vzdělávání. Systematické vzdělávání dává šanci všem věkovým kategoriím pro lepší uplatnění v zaměstnání a tím i větší šanci na plnohodnotný život.
Pro realizaci kurzů používáme tyto formy výuky:

 

Náš postup při přípravě a realizaci kurzů: