Seznam akreditovaných kurzů

Rozsah hodin: 80 hodin teoretické výuky

Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání

Odborná způsobilost:

Název Úroveň
Vedení administrativy a práce s výpočetní technik 4
Orientace v základních ekonomických pojmech 4
Uplatňování firemních procesů 4
Komunikace v rámci sekretariátu 4
Vystupování v souladu s pravidly společenského styku 3
Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji 4

 

Rozsah hodin: 122 hodin teoretické výuky a 40 hodin praxe

Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání

Odborná způsobilost:

Název Úroveň
Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů 4
Poskytování první pomoci dítěti/dětem 5
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování 4
Vedení dítěte k hygienickým návykům 4
Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte 4
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí 4
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska 5
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi 4
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám 4
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy 4
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 4

 

Rozsah hodin: 120 hodin teoretické výuky

Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání

Doklad o ukončení kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci

Učební plán:

Téma Hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
Formulace podnikatelského záměru 5
Právní rámec podnikání 10
Celní a daňové zákony 8
Ekonomika 40
Personalistika a mzdy, BOZP 6
Sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 6
Marketing 12
Tvorba a zpracování podnikatelského záměru 32

 

 

Seznam autorizovaných zkoušek

Číslo autorizace: 2015/69

Kód NSK: 62-008-M

Typ kvalifikace: Profesní

Vstupní předpoklady ke zkoušce:

 • zákon o dalším vzdělávání umožňuje dělat zkoušku i zájemcům, kteří mají jen základní vzdělání. NSK je určená právě lidem, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže na konkrétní profesi. Tedy pro lidi, kteří středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední nebo vysokou školu, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi.

Příprava na zkoušku:

 • účast v akreditovaném kurzu Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M) nebo účastí ve zkráceném přípravném kurzu.

Témata pro zkoušku:

 • Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou
 • Orientace v základních ekonomických pojmech
 • Uplatňování firemních procesů
 • Komunikace v rámci sekretariátu
 • Vystupování v souladu s pravidly společenského styku
 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Délka zkoušky:

 • celková doba trvání zkoušky je 3 až 4 hodiny

Doklad o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou zkušební komisí:

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace

 

Číslo autorizace: 2021/6

Kód NSK: 63-033-H

Typ kvalifikace: Profesní

Vstupní předpoklady ke zkoušce:

 • zákon o dalším vzdělávání umožňuje dělat zkoušku i zájemcům, kteří mají jen základní vzdělání. NSK je určená právě lidem, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže na konkrétní profesi. Tedy pro lidi, kteří středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední nebo vysokou školu, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi.

Příprava na zkoušku:

 • účast v akreditovaném kurzu Pracovník/pracovnice v administrativě (63-033-H), nebo účastí ve zkráceném přípravném kurzu.

Témata pro zkoušku:

 • Vedení administrativní dokumentace v organizační jednotce
 • Zpracování dokumentů v administrativě
 • Obsluha kancelářské techniky
 • Komunikace při styku s klienty a zákazníky

Délka zkoušky:

 • celková doba trvání zkoušky je 2,5 až 3,5 hodiny

Doklad o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou zkušební komisí:

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Číslo autorizace: 2015/70

Kód NSK: 69-017-M

Typ kvalifikace: Profesní

Vstupní předpoklady ke zkoušce:

 • uchazeč musí být bez logopedické vady.
 • zákon o dalším vzdělávání umožňuje dělat zkoušku i zájemcům, kteří mají jen základní vzdělání. NSK je určená právě lidem, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže na konkrétní profesi. Tedy pro lidi, kteří středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední nebo vysokou školu, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi.

Příprava na zkoušku:

 • účast v akreditovaném kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo účastí ve zkráceném přípravném kurzu.

Témata pro zkoušku:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Délka zkoušky:

 • celková doba trvání zkoušky je 3 až 4 hodiny

Doklad o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou zkušební komisí:

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Číslo autorizace: 2021/19

Kód NSK: 69-073-M

Typ kvalifikace: Profesní

Vstupní předpoklady ke zkoušce:

 • uchazeč musí být bez logopedické vady.
 • zákon o dalším vzdělávání umožňuje dělat zkoušku i zájemcům, kteří mají jen základní vzdělání. NSK je určená právě lidem, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže na konkrétní profesi. Tedy pro lidi, kteří středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední nebo vysokou školu, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi.

Příprava na zkoušku:

 • účast v akreditovaném kurzu Chůva pro děti v dětské skupině, nebo účastí ve zkráceném přípravném kurzu.
 • možnost uznání části kompetencí z absolvované zkoušky 69-017-M

Témata pro zkoušku:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Délka zkoušky:

 • celková doba trvání zkoušky je 3,5 až 5 hodin

Doklad o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou zkušební komisí:

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace