Zaměření otevřených kurzů pro veřejnost:

Po splnění podmínek závěrečné zkoušky je vydáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Aktuálně nabízíme tyto počítačové kurzy pro veřejnost (i pro jednoho účastníka)

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a nemají žádné, nebo jen minimální zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat osobní počítač
nebo notebook s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Dokáže vyhledávat informace na internetu.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • základní terminologie výpočetní techniky,
 • využití a nastavení klávesnice a myši,
 • soubory a složky,
 • základy práce na internetu, elektronická komunikace.

Vstupní předpoklady

Nepožadují se žádné vstupní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a nemají žádné, nebo jen minimální zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu dokáže ovládat osobní počítač nebo notebook s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu a nastavovat základní zabezpečení počítače. Umí pracovat s programy ICQ, Skype a Facebook v základní formě.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • orientace na internetu, právní normy při stahování a sdílení,
 • možnosti e-mailu, složky, filtry a ochrana před nevyžádanými e-maily,
 • komunikaci přes ICQ a Skype,
 • základní orientace na Facebooku.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a nemají žádné, nebo jen minimální zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu dokáže ovládat osobní počítač nebo notebook s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu a nastavovat základní zabezpečení počítače. Dokáže vyhledávat informace na internetu.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • nastavení a přizpůsobení vzhledu Windows,
 • ochrana počítače pomocí volně šiřitelných programů na PC,
 • komunikace e-mailem prostřednictvím webových stránek, ochrana před nevyžádanými e-maily, filtry,
 • způsoby ovládání a nastavení webových prohlížečů.

Vstupní předpoklady

Nepožadují se žádné vstupní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají základní zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu dokáže pracovat s různými verzemi Windows. Umí změnit nastavení jednoduchých systémových prvků. Zná a umí využívat možnosti zálohování nejen dat ale i systému. Umí operační systém zaregistrovat a aktivovat.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • typy operačního systému Windows,
 • nastavit operační systém, znát možnosti oprav a reinstalace, zálohování,
 • využít možnosti uložení zálohy vlastního systému, bitová kopie,
 • poznat specifiku jednotlivých verzí operačních systémů, aktivace a registrace,
 • tipům a trikům pro jednotlivé systémy.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají základní zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí vytvářet a formátovat dokumenty v textovém editoru MS Word.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • program MS Word seznámení a vzhled,
 • vytváření, formátování a úprava textu ve Wordu, základní dokumenty, dopisy, žádosti, životopisy, použití šablon,
 • práce s textem, s výběrem textu, kopírování, přesunování a mazání textu,
 • pohyb v dokumentu, vzhled, typ a velikost textu, řádkování a odsazení textu,
 • vkládání jiných prvků než text, odsazení, odrážky a řádkování,
 • používání tiskových výstupů.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají základní zkušenosti s počítačem a textovým editorem MS Word.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí vytvářet a formátovat dokumenty v textovém editoru MS Word.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • program MS Word seznámení a vzhled,
 • vytváření, formátování a úprava textu ve Wordu, základní dokumenty, dopisy, žádosti, životopisy, použití šablon,
 • práce s textem, s výběrem textu, kopírování, přesunování a mazání textu,
 • pohyb v dokumentu, vzhled, typ a velikost textu, řádkování a odsazení textu,
 • vkládání jiných prvků než text, odsazení, odrážky a řádkování,
 • používání tiskových výstupů.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají uživatelské zkušenosti s počítačem a s textovým editorem MS Word.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí vytvářet a formátovat dokumenty v textovém editoru MS Word.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • vkládání hypertextových odkazů, znaků a symbolů,
 • použití záhlaví a zápatí dokumentu,
 • dělení slov a práce s textem,
 • hromadná korespondence, obálky a štítky,
 • kontrola textu pomocí gramatiky a porovnávání dokumentu.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají základní zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí se orientovat a pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • vzhled programu MS Excel, příklady využití,
 • struktura programu a možné varianty jednotlivých verzí,
 • možnosti práce s jednotlivými prvky Excelu,
 • praktické využití Excelu, jednoduché výpočty,
 • formáty buněk.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají základní zkušenosti s počítačem a s tabulkovým procesorem MS Excel.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí se orientovat a pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • vzhled programu MS Excel, význam a prvky jednotlivých karet,
 • editace buněk a zásady pohybu v buňkách,
 • úprava velikosti buňky a tabulek, formáty buněk,
 • vkládání grafických a textových prvků do listu,
 • příprava tabulky k tisku.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají uživatelské zkušenosti s počítačem a s tabulkovým procesorem MS Excel.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí se orientovat a pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • záhlaví a zápatí tabulkového procesoru, nastavení pro tisk,
 • nastavení oblasti tisku, pozadí tabulky,
 • užití předdefinovaných vzorců pro výpočty,
 • filtry a podmíněné formátování,
 • příčky, jejich fixace, užití.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají základní zkušenosti s počítačem.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí zpracovat jednoduchou prezentaci v PowerPointu.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • vytvoření jednoduché, čisté a zajímavé prezentace,
 • přednosti prezentace, možné chyby při vytváření prezentace,
 • základní struktura a jednotlivé karty programu,
 • vložení pozadí, vložení textu a obrázků,
 • přechody mezi snímky.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají základní zkušenosti s počítačem. Základy programu PowerPoint.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí se orientovat a pracovat s prezentací v PowerPointu.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • sestavení snímku prezentace,
 • rozložení snímků,
 • šablony a návrhy,
 • animace a přechody podrobněji
 • záhlaví a zápatí.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou a mají uživatelské zkušenosti s počítačem a s tvorbou prezentace PowerPoint.

Profil absolventa

Absolvent kurzu umí základní počítačovou terminologii. Dokáže ovládat počítač s operačním systémem MS Windows. Umí používat elektronickou poštu. Umí vyhledávat informace na internetu. Umí se orientovat a pracovat s programem PowerPoint.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata

 • rozložení a předloha snímku,
 • vložení zvuku, videa, nastavení přehrávání videa a zvuku,
 • změna velikosti snímků, nastavení přechodů včetně jejich časování,
 • nastavení jednotlivých animací, úprava času startu animace a délku přehrávání animace,
 • nastavení celé prezentace, revize textu a zobrazení prezentace.

Vstupní předpoklady

Požadují se základní znalosti v oblasti výpočetní techniky.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.