Základní charakteristika

Informační systém COMPET je informační systém pro podporu hodnocení a výběr zaměstnanců. Je založen na tvorbě kompetenčních modelů s vazbou na pracovní pozice.

Základní funkcionalita systému IS COMPET:

Podmínky pro poskytování systému IS COMPET:

Seznam komponent systému IS COMPET a jejich základní funkčnosti

IS COMPET se skládá z několika komponent. Struktura těchto komponent umožňuje konfiguraci a nestavení systému dle požadavku objednatele. Seznam komponent systému a jejich základní funkčnosti:

Základní funkčnosti:

 • typy zpráv – nová, příchozí, odeslané,
 • možnost vytváření konceptů zpráv,
 • možnost vytvoření skupin příjemců,
 • obsahuje abecední adresář individuálních příjemců,
 • možnost připojení externích příloh,
 • možnost přesunu zpráv do koše,
 • zobrazení zprávy na emailu uživatele,
 • možnost odpovědi na zprávu přímo z emailu uživatele.

Základní funkčnosti:

 • přidání uživatele,
 • import uživatelů,
 • registrace uživatelů pomocí registračního formuláře,
 • přiřazení rolí k daným uživatelům,
 • přidávání formuláře uživatelům (pro získání dalších dat od uživatelů),
 • úprava detailu uživatelů dle požadavku objednatele (je konfigurovatelné).

Základní funkčnosti:

 • vytvoření, import společností (napojení na obchodní rejstřík),
 • možnost editace a zobrazení středisek pod společností,
 • možnost přiřazení uživatelů do společnosti, střediska společnosti.

Základní funkčnosti:

 • možnost nastavení pracovních pozic a zaměstnanců na tyto pozice,
 • možnost vytvoření kompetenčního modelu pro hodnocení zaměstnanců,
 • možnost nastavení hodnotitelů,
 • možnost vyplnění sebehodnocení (zaměstnanec vyplní svoje hodnocení),
 • možnost vyplnění hodnocení zaměstnance Hodnotitelem,
 • možnost porovnání sebehodnocení a hodnocení hodnotitelem v tabulce nebo grafem,
 • možnost generování reportu hodnocení.

Základní funkčnosti:

 • možnost nastavení pracovních pozic,
 • možnost vytvoření kompetenčního modelu pro výběr zaměstnanců,
 • možnost vyplnění kompetenčního modelu pro přihlášeného zájemce o pracovní pozice,
 • možnost zobrazení míry shody pro jednotlivé pozice v tabulce nebo grafem,
 • možnost generování reportu s výsledky pro jednotlivé pozice.