Základní charakteristika

Informační systém EDU byl naší společností vyvinut na základě dlouholetých zkušeností z realizace vzdělávání dospělých s využitím moderních e-learningových technologií. IS EDU je webová aplikace, která umožňuje autorizovaný přístup pomocí moderních webových prohlížečů.

IS EDU umožňuje nastavit tyto základní konfigurace:

IS EDU je modulární informační systém, který lze nakonfigurovat dle aktuálních požadavků a potřeb organizace.

Podmínky pro poskytování systému IS EDU:

Seznam komponent systému IS EDU a jejich základní funkčnosti

IS EDU se skládá z několika komponent. Struktura těchto komponent umožňuje konfiguraci a nestavení systému dle požadavku objednatele. Seznam komponent systému a jejich základní funkčnosti:

Základní funkčnosti:

 • typy zpráv – nová, příchozí, odeslané,
 • možnost vytváření konceptů zpráv,
 • možnost vytvoření skupin příjemců,
 • obsahuje abecední adresář individuálních příjemců,
 • možnost připojení externích příloh,
 • možnost přesunu zpráv do koše,
 • zobrazení zprávy na emailu uživatele,
 • možnost odpovědi na zprávu přímo z emailu uživatele.

Základní funkčnosti:

 • přidání uživatele,
 • import uživatelů,
 • přiřazení rolí k daným uživatelům,
 • úprava detailu uživatelů dle požadavku objednatele (je konfigurovatelné).

Základní seznam rolí uživatelů:

 • Student,
 • Lektor,
 • Tutor,
 • Další role dle požadavků (je konfigurovatelné).

Základní funkčnosti:

 • vytvoření, import společností/škol (napojení na obchodní rejstřík),
 • možnost editace a zobrazení středisek/tříd pod společností,
 • možnost přiřazení uživatelů do společnosti, střediska společnosti,
 • možnost editace a zobrazení aktivit pod společností.

Základní funkčnosti:

 • možnost editace a zobrazení kurzů (seminářů, poradenství, atd.),
 • možnost přiřazení lektorů (tutorů) a účastníků kurzů,
 • možnost zobrazení kurzů na veřejném webu,
 • možnost editace a zobrazení harmonogramu kurzu,
 • možnost editace a zobrazení docházky na kurz,
 • možnost generování reportů (prezenční listiny, osvědčení, atd.) u daného kurzu,
 • možnost připojení příloh k danému kurzu (podepsané prezenční listiny, fotodokumentace, atd.).

Výukový e-text je členěn do témat. Každé téma může mít tuto strukturu:

 • Cíl: jakých cílů má být dosaženo,
 • Výklad: výklad k danému tématu,
 • Příklad: příklady k danému tématu,
 • Kontrolní otázky: kontrolní otázky k danému tématu,
 • Cvičení: cvičení k danému tématu,
 • Testy: testy k danému tématu.

Základní funkčnosti:

 • možnost editace a zobrazení e-textů,
 • možnost přiřazení uživatelů k vybranému e-textu,
 • možnost vytvoření realizace z e-textu,
 • možnost kontroly realizace e-textu.

Základní funkčnosti:

 • editace a zobrazení databáze testů,
 • organizování (seskupování) testových otázek do okruhů,
 • nastavení způsobu výběru testových otázek a realizace testů dle následujících parametrů:
  • nastavení počtu otázek testu pro automatický výběr z databáze testů,
  • nastavení požadované úspěšnosti v %,
  • nastavení míchání otázek/odpovědí pro každého studenta,
  • nastavení počtu pokusů pro realizaci testů studentem,
  • nastavení termínu od-do pro realizaci testů.
 • automatické vyhodnocování testů s možností úpravy počtu dosažených bodů,
 • možnost přidání komentářů k výsledkům testů,
 • možnost nastavování (automatické/ruční) stavů testů.

Základní typy testových otázek:

 • jedna správná odpověď,
 • více správných odpovědí,
 • přiřazování pojmů,
 • rozhodni o správnosti (ANO/NE),
 • doplň text.

Základní funkčnosti:

 • editace a zobrazení databáze úkolů,
 • organizování (seskupování) úkolů do okruhů,
 • možnost připojení příloh k úkolům,
 • nastavení způsobu výběru úkolů a realizace úkolů dle následujících parametrů:
  • výběr úkolů z databáze úkolů a odeslání studentům,
  • vytvoření nového úkolu a odeslání studentům,
  • nastavení termínu od-do pro realizaci úkolů.
 • možnost připojení přílohy k odpovědi na úkol,
 • možnost vrácení úkolu k přepracování,
 • ruční ohodnocení úkolů s možností nastavení počtu dosažených bodů,
 • možnost přidání komentářů k výsledkům úkolů,
 • možnost nastavování (automatické/ruční) stavů úkolů.

Základní funkčnosti:

 • možnost vytvoření sekcí pro dotazník,
 • možnost nastavení otázek a způsobu odpovědí na otázky (z předdefinovaných otázek) do jednotlivých sekcí,
 • možnost vytvoření vlastních otázek a způsobu odpovědi na tyto otázky,
 • možnost vyplnění vytvořeného dotazníku daným uživatelem (danou rolí),
 • nastavení termínu od-do pro vyplnění dotazníku,
 • automatické vyhodnocování dotazníků,
 • evidence nevyplněných a vyplněných dotazníků.

Základní funkčnosti:

 • možnost editace a zobrazení šablon pro reporty ve formátu rtf, docx, xlsx,
 • možnost připojení reportů na vybrané části informačního systému: aktivity, smlouvy, výkazy atd.,
 • možnost vygenerování reportu ve formátu docx, xlsx a pdf.