Nezaměstnaným osobám a osobám, které chtějí změnit zaměstnání, nabízíme:

Další doplňkové služby pro jednotlivce:

Pro jednotlivce poskytujeme poradenské služby se zaměřením na osobnostní rozvoj, pomoc při hledání zaměstnání, přípravu na přijímací pohovor a další služby dle požadavků a potřeb jednotlivců. Tyto poradenské služby poskytujeme nejen pro osoby, které jsou evidované na úřadě práce, ale i pro osoby, které jsou zaměstnané a chtějí změnit zaměstnání.

Aktuálně nabízíme tyto kurzy se zaměřením na finanční gramotnost a trh práce

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s nástrahami vzniku finančních potíží a možnostmi jejich řešení.

Profil absolventa

Absolvent se seznámí s hodnotou peněz, naučí se zvládat hospodaření domácnosti a chápat vliv svého rozhodování na kvalitu života jednotlivce. Cílem je získat znalosti, dovednosti a hodnotové postoje nezbytné k tomu, aby absolvent zabezpečil sebe a svou rodinu. Aby se uměl orientovat v problematice peněz a cen a byl schopen odpovědně spravovat své finance s ohledem na měnící se životní situace.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata:

 • tři složky osobních/rodinných financí (peněžní, cenová a rozpočtová gramotnost),
 • formy, funkce a druhy peněz,
 • hospodaření bank a komunikace s nimi,
 • bankovní a nebankovní sektor,
 • orientace v nabídce produktů,
 • kupní síla peněz, inflace.

Vstupní předpoklady

Ukončené základní vzdělání.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení po absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s nástrahami vzniku finančních potíží a možnostmi jejich řešení.

Profil absolventa

Absolvent se naučí orientovat se v problematice rozpočtové gramotnosti, které představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu jako například schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů. Uvědomí si význam nutnosti kontrolovat příjmy a výdaje domácnosti a nebezpečí, které hrozí v případě neodpovědného chování. Veškeré informace jsou směřovány na včasnou prevenci před zadlužením.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata:

 • tři složky osobních/rodinných financí (peněžní, cenová a rozpočtová gramotnost),
 • rodinný rozpočet, příjmy a výdaje rodiny,
 • metoda START,
 • osobnost a finanční sféra života – vztah k odpovědnosti,
 • vliv hospodaření domácnosti na vznik finančních potíží,
 • psychologické aspekty a strach z vlastního selhání v oblasti finančního zajištění,
 • zacházení s finančními prostředky (plat, mzda, spoření, investice, úvěry, pojištění, důchodový systém),
 • druhy pojistného (důchodové, nemocenské apod.),
 • zákoník práce, povinnosti zaměstnavatele a OSVČ,
 • důchodový systém v ČR.

Vstupní předpoklady

Ukončené základní vzdělání.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s nástrahami vzniku finančních potíží a možnostmi jejich řešení.

Profil absolventa

Absolvent se seznámí s nástrahami ve finančním světě a možnostmi jak předcházet zadlužení. Naučí se orientovat v problematice bankovních účtů a RPSN (roční procentní sazby nákladů). Seznámí se s nástrahami ve finančním světě a možnostmi jak předcházet zadlužení. Uvědomí si význam nutnosti kontrolovat příjmy a výdaje domácnosti a nebezpečí, které hrozí v případě neodpovědného chování. Veškeré informace jsou směřovány na včasnou prevenci před zadlužením.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata:

 • RPSN k čemu je dobré,
 • druhy bankovních účtů,
 • termínované vklady, hypotéka, leasing, investice, fondy,
 • stavební spoření,
 • spotřebitelské a jiné úvěry, prodej na splátky, práva spotřebitele,
 • spotřebitelské smlouvy, rozhodčí doložka, lichva, dluhová past,
 • obecná orientace ve spotřebitelských a různých, úvěrových smlouvách,
 • smlouvy uzavírané na dálku, možnosti odstoupení od smlouvy, bezplatná právní pomoc,
 • druhy pojištění, asistenční společnosti.

Vstupní předpoklady

Ukončené základní vzdělání.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s nástrahami vzniku finančních potíží a možnostmi jejich řešení.

Profil absolventa

Cílem je naučit se orientovat v problematice insolvence a osobního bankrotu. Absolvent se seznámí s nástrahami ve finančním světě a možnostmi jak předcházet zadlužení. Uvědomí si význam nutnosti kontrolovat příjmy a výdaje domácnosti a nebezpečí, které hrozí v případě neodpovědného chování. Veškeré informace jsou směřovány na včasnou prevenci před zadlužením.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata:

 • pojem dluhová past a jak z ní ven?
 • zadlužení, předluženost, zajišťovací nástroje (dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní právo, finanční záruky, ručení apod.),
 • osobní bankrot, způsoby oddlužení,
 • exekuce – práva a povinnosti exekutora, jednání s exekutorem, průběh exekuce,
 • exekuce a SJM (společné jmění manželů), odklad, případně zastavení exekuce, chyby exekutorů,
 • úpadek – řešení formou oddlužení,
 • Insolvenční zákon – Zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení,
 • osobní bankrot – výhody a nevýhody,
 • jak postupovat při oddlužení,
 • podvody (úvěrové, pojistné, lichva apod.).

Vstupní předpoklady

Ukončené základní vzdělání.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí zamyslet nad svým životem a vybrat si konkrétní úspěch, který by ovlivnil jejich následující budoucnost.

Profil absolventa

Absolvent se naučí orientovat ve své dosavadní kariéře. Cílem je dokázat posoudit svou hodnotu. Seznámí se s motivačními technikami a uvědomí si, čím je motivován on a jak motivovat druhé.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata:

 • sebepoznání a definice osobnosti,
 • co a jak se podílí na utváření osobnosti,
 • vlastnosti, inteligence,
 • typologie osobnosti – kdo je na tom lépe,
 • co nás aktivuje,
 • pracujeme s cíli, orientace v kariéře,
 • vzpomínky na úspěch,
 • motivace – čím jsem motivován, druhy motivace,
 • jak motivovat druhé, motivační techniky.

Vstupní předpoklady

Ukončené základní vzdělání.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí aktivně hledat a orientovat se na trhu práce, zjistit možnosti a podmínky uplatnění.

Profil absolventa

Absolvent se naučí orientovat na trhu práce. Naučí se posoudit svou hodnotu, napsat efektivní motivační dopis a životopis, vypracovat si databanku svých silných a slabých stránek a vyhledávat pracovní místa na internetu.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata:

 • personální agentury, agentury práce,
 • formy hledání práce,
 • vyhledávání volných pracovních míst na internetu,
 • integrovaný portál MPSV,
 • motivační dopis a životopis,
 • životopis na integrovaném portálu MPSV,
 • prezentace,
 • sebepoznání a definice osobnosti,
 • co a jak se podílí na utváření osobnosti,
 • vlastnosti, inteligence,
 • typologie osobnosti – kdo je na tom lépe,
 • co nás aktivuje,
 • pracujeme s cíli, orientace v kariéře,
 • vzpomínky na úspěch,
 • motivace – čím jsem motivován, druhy motivace,
 • jak motivovat druhé, motivační techniky.

Vstupní předpoklady

Ukončené základní vzdělání.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět, jak se co nejlépe připravit na přijímací pohovor a co nejlépe se prezentovat.

Profil absolventa

Absolvent se naučí správně zpracovat životopis a motivační dopis, zvládnout přijímací pohovor. Naučí se posoudit svou hodnotu, napsat efektivní motivační dopis a životopis, vypracovat si databanku svých silných a slabých stránek a sestavit si osobní portfolio.

Délka kurzu

8 výukových hodin.

Základní témata:

 • sebepoznání a pozitivní myšlení,
 • vzpomínky na úspěch, vlastnosti a úspěch, osobní pracovní audit,
 • přijímací pohovor, zásady, průběh, fáze,
 • nejčastější otázky u přijímacího pohovoru, na co se připravit,
 • jak zvládnout vnější a vnitřní stres,
 • čtení neverbální komunikace,
 • aktivní naslouchání,
 • námitky a jak je zdolat.

Vstupní předpoklady

Ukončené základní vzdělání.

Doklad o ukončení kurzu

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály ve formě pracovních sešitů a přístup k interaktivním HTML výukovým textům na e-portálu EDU.